Όχημα

Όχημα

Ασφάλιση οχημάτων

 • Ασφάλιση όλων των χρήσεων: ΕΙΧ ΦΔΧ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΛΠ
 • Κάλυψη ιδίων ζημιών για όλες τις χρήσεις
 • Πράσινη Κάρτα
 • Επέκταση κάλυψης προαιρετικών καλύψεων στο εξωτερικό
 • Οδική Βοήθεια
 • Ειδικές εκπτώσεις

Ασφάλιση μηχανής

 • Κάλυψη κλοπής
 • Κάλυψη Ιδίων Ζημιών
 • Επέκταση καλύψεων στο εξωτερικό
 • Οδική Βοήθεια

Ασφάλιση σκάφους

 • Κάλυψη ιδιωτικών σκαφών
 • Κάλυψη επαγγελματικών σκαφών
 • Κάλυψη σκαφών αναψυχής
 • Κάλυψη ιδίων ζημιών
 • Κάλυψη σκιέρ
 • Κάλυψη αθλητικών δραστηριοτήτων

Κάλυψη ποδηλάτου

 • Κάλυψη κλοπής
 • Κάλυψη ιδίων ζημιών
 • Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος ποδηλάτη
 • Κάλυψη αστικής ευθύνης
 • Κάλυψη οδικής βοήθειας από βλάβη ή ατύχημα