Εμπράγματες Ασφαλίσεις

Εμπράγματες ασφαλίσεις

Κατοικία

 • Ασφάλιση κύριας κατοικίας πλήρες πακέτο καλύψεων
 • Ασφάλιση δεύτερης – εξοχικής κατοικίας πλήρες πακέτο
 • Ασφάλιση δανειοδοτούμενης κατοικίας
 • Ασφάλιση κεφαλαίου δανείου
 • Ασφάλιση σε Α’ κίνδυνο
 • Ασφάλιση χωρίς απαλλαγές
 • Κάλυψη σεισμού

Επιχείρηση

 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου
 • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού – μηχανολογικού – ηλεκτρικού εξοπλισμού
 • Ασφάλιση απώλειας κερδών
 • Ασφάλιση λαθών και παραλείψεων
 • Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων
 • Ασφάλιση βιομηχανικών κινδύνων
Μεταφορές
 • Κατηγορία Ε: EXW
 • Κατηγορία F: FCA, FAS, FOB
 • Κατηγορία C: CFR, CIF, CPT, CIP
 • Κατηγορία D: DAF, DES, DEQ, DDU, DDP

Ειδικές Ασφαλίσεις

 • Ασφάλιση έργων τέχνης
 • Ασφάλιση αλόγων
 • Ασφάλιση φωτοβολταϊκών
 • Ασφάλιση φυτικής – ζωικής παραγωγής
 • Ασφάλιση Drone