Υγείας

Υγείας

Κάρτα νοσηλείας

Ασφάλιση Υγείας χωρίς περιορισμό ηλικίας και ελέυθερη επιλογή ιατρού και νοσηλευτικού ιδρύματος.

 • Απεριόριστο ποσό κάλυψης
 • Κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης
 • Κάλυψη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
 • Χωρίς περιορισμό ηλικίας
 • Κάλυψη προϋπάρχουσων ασθενειών
 • Παγκόσμια κάλυψη
 • Κάλυψη τοκετού
 • Ελεύθερη επιλογή νοσηλευτικού ιδρύματος
 • Κάλυψη επίσκεψης ιατρών
 • Κάλυψη φαρμάκων
 • Κάλυψη φυσικοθεραπειών
 • Κάλυψη σοβαρών ασθενειών
 • Επιδοματικές παροχές

Κάρτα υγείας

Διαγνωστικές εξετάσεις

 • Έως 1.500€ ετησίως
 • Δωρεάν με χρήση ΕΟΠΠΥ
 • Έκπτωση 80% ή 85%
 • Ετήσιο check up δωρεάν

Επισκέψεις σε γιατρούς

 • Απεριόριστες επισκέψεις
 • Κόστος 0€ ή 10€ ή 20€
 • Φυσικοθεραπείες 20€

Συμβεβλημένο Δίκτυο

 • Πανελλαδικό δίκτυο κάλυψης
 • 24Ω/365Η συντονιστικό κέντρο
 • Συμβεβλημένοι οδοντίατροι
 • Συμβεβλημένοι Φυσικοθεραπευτές

Απώλεια Εισοδήματος

 • Κάλυψη απώλειας εισοδήματος από ατύχημα
 • Κάλυψη απώλειας εισοδήματος από ασθένεια
 • Κάλυψη φαρμάκων
 • Κάλυψη Φυσικοθεραπειών
 • Κάλυψη μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια

Ομαδικές Ασφαλίσεις

 • Ασφάλιση αθλητικών σωματείων
 • Ασφάλιση υπαλλήλων επιχειρήσεων
 • Ασφάλιση εκδρομών
 • Ασφάλιση εκδηλώσεων
 • Κάλυψη απώλειας εισοδήματος
 • Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων
 • Κάλυψη μόνιμων ανικανοτήτων από ατύχημα ή ασθένεια
 • Κάλυψη κεφαλαίων ζωής από ατύχημα ή ασθένεια