Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη

Επαγγελματική αστική ευθύνη

 • Ιατρών
 • Λογιστών
 • Δικηγόρων
 • Μηχανικών
 • Διαμεσολαβούντων

Προσωπική αστική ευθύνη

 • Ατομική
 • Οικογενειακή
 • Κατοικιδίου Ζώου
 • Πισίνας

Δημοσίων Έργων

 • Κάλυψη έργου
 • κάλυψη εργαζομένων
 • παράταση έργου

Έργα Ιδιωτών

 • Κατασκευές
 • Εργολαβίες
 • Υπεργολαβίες

Ταξιδιωτική Αστική Ευθύνη

 • Κάλυψη Πρακτορείου
 • Κάλυψη επιβατών
 • Ακύρωση ταξιδιού