– Δε στερεύουν οι αποκαλύψεις στην αγορά.  Κάθε λίγο και κάτι καινούργιο,  σε σημείο που προβληματίζουν ακόμα και τους πιο έμπειρους για τον βαθμό της διάβρωσης που έχει επέλθει.

– Τα πλαστά στοιχεία, οι κομπίνες,  και οι  άγνωστες πτυχές μιας πραγματικά  δαιδαλώδους δράσεως αγνώστου αριθμού επιτήδειων  στην ασφαλιστική αγορά έρχονται να κάνουν σαφές ότι χρειάζεται ξεκαθάρισμα…

– Οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για «παραγωγή» ασφαλιστηρίων τα οποία λάμβαναν οι κάτοχοι τους  είτε γνωρίζοντας,  είτε αγνοώντας,  (δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί) ότι και άλλοι έχουν τα ίδια.

– Μοναδική διαφορά ο αριθμός του οχήματος.  Όλα τα άλλα ίδια.

– Επίσης, μείζον θέμα εντοπίζεται και στην αλλοδαπή.

– Εκεί πιάνουν οχήματα τα οποία φέρουν ασφαλιστήρια που έχουν εκδοθεί από την Ελλάδα και  είναι παραποιημένα.

– Για παράδειγμα δείχνουν να είναι εν ισχύ όταν οι εταιρείες έχουν κλείσει, είτε ανήκουν σε άλλο όχημα και έχει γίνει  «μαϊμουδιά», είτε έχουν αριθμό συμβολαίου που ανήκει σε άλλο όχημα και άλλον οδηγό και πολλά ακόμα….

– Ήδη Τράπεζα της ΕλλάδοςΣΔΟΕ και εισαγγελία βρίσκονται επί πραγματικών δεδομένων και αναζητούν τους δράστες του εργοστασίου παραγωγής συμβολαίων.

–  Ένα δηλωνόταν και 10 έμεναν στην μπάνκα

by insuranceworld.