Με ένα Νέο Καινοτόμο και Ευέλικτο Νοσοκομειακό πρόγραμμα ξεκινά την νέα χρονιά η ΑΤΕ Ασφαλιστική !

Πρόκειται για το Νέο Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Υγείας «ΑΤΕ Μέριμνα Υγείας» με εναλλακτικές δυνατότητες κάλυψης νοσοκομειακής περίθαλψης, που απαντούν πλήρως στις σημερινές ανάγκες των πελατών, τόσο για πλήρη και σύγχρονη νοσοκομειακή περίθαλψη όσο και για οικονομική ευελιξία με βάση την οικονομική δυνατότητα του ασφαλιζόμενου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους εκείνους τους πελάτες που επιθυμούν ευελιξία και καινοτομία στην κάλυψη των νοσοκομειακών τους αναγκών, καθώς και σε εκείνους τους πελάτες που θα επιλέξουν να νοσηλευτούν σε Δημόσιο Νοσοκομείο.

Αναλυτικά τo πρόγραμμα «ΑΤΕ Μέριμνα Υγείας», προσφέρει:

• Εναλλακτικές Προτάσεις Νοσοκομειακής Κάλυψης στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, ανάλογα με το οικονομικό πακέτο καλύψεων που θα επιλέξει ο πελάτης.

• Ελεύθερη Επιλογή Νοσοκομείου ή Κλινικής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Φορέα

• Νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο

• Αμοιβές Χειρουργού, βοηθού Χειρουργού και Αναισθησιολόγου

• Επίδομα Νοσηλείας για δαπάνες που καλύφθηκαν από άλλο ασφαλιστικό φορέα

• Παροχή Χειρουργείου Ημέρας σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, χωρίς διανυκτέρευση

• Επίδομα τοκετού

• Διαγνωστικές Εξετάσεις

• Φυσικοθεραπείες μετά τη νοσηλεία

• Έξοδα Αποκλειστικής Νοσοκόμας

• Δαπάνες συνοδού σε περίπτωση νοσηλείας ανηλίκου ασφαλισμένου

• Δαπάνες Επείγουσας Μεταφοράς

• Ετήσιο Προληπτικό Έλεγχο Υγείας (Check up)

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει o ίδιος το ποσό συμμετοχής του στα έξοδα νοσηλείας. Το ποσό αυτό κυμαίνεται από €500 μέχρι €5.000 ανά περιστατικό νοσηλείας.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με Α’ θέση Νοσηλείας, με δυνατότητα έκπτωσης του ποσού της συμμετοχής σε περίπτωση που επιλεγεί κατώτερη θέση νοσηλείας.

Με το καινοτόμο πρόγραμμα ΑΤΕ Μέριμνα Υγείας, η ΑΤΕ Ασφαλιστική απαντά δυναμικά στις σύγχρονες ανάγκες για ποιοτικές νοσοκομειακές καλύψεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη, σύμφωνα πάντα με την οικονομική του δυνατότητα, προσφέροντας παροχές υψηλής ποιότητας.

Με το νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα, η ΑΤΕ Ασφαλιστική στέκεται για άλλη μια φορά κοντά στους ασφαλισμένους της “ότι κι αν τύχει”, στηρίζοντας τους σε κάθε στιγμή της ζωής τους.

source:insurancedaily